ฉลองผู้ใช้งาน GPSiam ครบ 2,000 เครื่อง

หลังจากให้บริการ ระบบติดตามรถยนต์ ขึ้นปีที่ 5 ทาง GPSiam มีผู้ไว้วางใจ นำรถมาติดตั้งเครื่อง GPS Tracker แล้วกว่า 2,000 คัน จึงขอโอกาสส่งผ่านคำของคุณ ผู้ประกอบการทุกท่าน โดยทางเรา GPSiam จะปรับปรุงระบบ tracking systems ให้มีความสามารถที่สูงขึ้น เพื่อสร้างประสบการณ์ที่ดีให้กับผุ้ใช้ต่อไป