เข้าร่วมแสดงสินค้าในงาน Bus&Trucks 2011 ที่จัดขึ้น ณ ไบเทค บางนา