เปิดการใช้งาน Function แจ้งเตือน ผ่านหน้าจอตัวโปรแกรม Email และ SMS เต็มรูปแบบ

ทาง GPSiam ได้เพิ่ม Function การใช้งานโปรแกรม GPS tracking โดยจะมีระบบแจ้งเตือนผู้ใช้ ให้ทราบถึงความเคลื่อนไหว หรือสิ่งผิดปกติต่างๆ ตัวอย่างการแจ้งเตือนเช่น ผู้ขับขี้ใช้ความเร็วเกินกำหนด ขับรถออกนอกพื้นที่กำหนด รถถูกลากจูง หรือความผิดปกติของตัวเครื่องต่างๆ เช่น ไม่ได้รับไฟจากตัวรถ เสาสัญญาณถูกตัด เป็นต้น การแจ้งเตือนจะทำผ่านหน้าจอตัวโปรแกรม ส่งข้อความเข้าEmail หรือ SMS ในทันที ที่เกิดเหตุการณ์ขึ้น