สำหรับเจ้าของรถขนส่งสินค้าที่มีมูลค่าสูง ได้ขอให้เพิ่มfunctionนี้เข้ามา ทางGPSiam จึงได้เพิ่มความสามารถในการแจ้งเตือน เมื่อรถหยุดนอกจุดที่กำหนด (POI) เกินเวลาที่กำหนด ระบบจะส่งแจ้งเตือนไปยังเจ้าของทันที

More

ทำการ upgrade ระบบแผนที่ใหม่ ให้สามารถใช้งานได้รวดเร็วขึ้นกว่าเดิม 3เท่า และเพิ่มความละเอียด ของเส้นทางต่างๆ

More

ระบบแจ้งเตือนการซ่อมบำรุงตัวรถ เปิดใช้งานอย่างเต็มรูปแบบ ผู้ใช้สามารถตั้งค่าให้แจ้งเตือน เพื่อเปลี่ยนชิ้นส่วน อะไหล่ต่างๆ ตามระยะทางการวิ่ง ระยะทางการใช้งาน หรือระยะเวลาใช้งานได้

More

หลังจากให้บริการ ระบบติดตามรถยนต์ ขึ้นปีที่ 5 ทาง GPSiam มีผู้ไว้วางใจ นำรถมาติดตั้งเครื่อง GPS Tracker แล้วกว่า 2,000 คัน จึงขอโอกาสส่งผ่านคำของคุณ ผู้ประกอบการทุกท่าน โดยทางเรา GPSiam จะปรับปรุงระบบ

More

ทาง GPSiam ได้เพิ่ม Function การใช้งานโปรแกรม GPS tracking โดยจะมีระบบแจ้งเตือนผู้ใช้ ให้ทราบถึงความเคลื่อนไหว หรือสิ่งผิดปกติต่างๆ ตัวอย่างการแจ้งเตือนเช่น ผู้ขับขี้ใช้ความเร็วเกินกำหนด ขับรถออกนอกพื้นที่กำหนด รถถูกลากจูง หรือความผิดปกติของตัวเครื่องต่างๆ เช่น ไม่ได้รับไฟจากตัวรถ เสาสัญญาณถูกตัด

More

ใน Version 2 นี้ ทาง GPSiam ได้เพิมความสามารถต่างๆขึ้นมาก เช่น แผนที่ตัวใหม่ ระบบการกำหนดพื้นที่การวิ่ง การปักหมุดและicon ที่เปลี่ยนได้ วิธีส่งคำสั่งไปที่กล่องง่ายขึ้นเพียงคลิกเดียว ที่สำคัญคิอ หน้าตาตัวโปรแกรม ที่ทางเราทำการออกแบบใหม่หมด เพื่อให้ใช้งานได้สะดวกและ ทำงานได้รวดเร็ว

More