side-area-logo

ปรับปรุงหน้าเว็บไซต์ใหม่ รองรับการใช้งานผ่านทุกอุปกรณ์

ทางจีพีเอสไอแอม ได้ปรับเปลี่ยนรูปแบบ website ให้สามารถแสดงผลได้ดี เปิดได้กับทุกอุปกรณ์ทั้งPC notebook tablet หรือมือถือ โดยไม่จำเป็นต้องย่อ ขยายเนื้อหาอีกต่อไป
และยังได้ปรับเปลี่ยน Logo และ design ของ website ใหม่ทั้งหมด เพื่อสะท้อนแนวคิด และตัวตนของบริษัท ให้ชัดเจนยิ่งขึ้น
ปรับปรุงหน้ากระดานสนทนาและติดต่อสอบถาม ให้สามารถถาม-ตอบได้อย่างรวดเร็วยิ่งขึ้น