image
โปรแกรมเสริมประสิทธิภาพ การขนส่ง

โปรแกรมที่นำมาเสริมประสิทธิภาพการขนส่งนั้น ทางจีพีเอสไอแอม ได้เล็งเห็นว่า ปัญหาจากระบบขนส่งที่ผู้ประกอบการพบเจอนั้น มักเกิดขึ้นจากปัญหา 3 ส่วนหลักๆคือ 1.ปัญหาที่เกิดผู้ขับขี่ 2.ปัญหาจากตัวรถ และ 3.ปัญหาจากระบบบริหาร
 
เราจึงได้เขียนโปรแกรมเพิ่มขึ้น 2 ตัว เพื่อนำมาเสริม ความสามารถของระบบติดตามรถยนต์ (Tracking Systmes) เพื่อให้ระบบขนส่งของผู้ประกอบการ เกิดประสิทธิภาพสูงสุด คือ

1. ระบบติดตามรถยนต์ (GPS Tracking) เพื่อช่วยแก้ปัญหาที่เกิดจากผู้ขับขี่
2. โปรแกรมจัดตารางการเดินรถ (TMS) เพื่อช่วยบริหารจัดการ ตารางการเดินรถ ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด และ
3. โปรแกรมบริหารการซ่อมบำรุงตัวรถ (Maintenance) เพื่อลดปัญหาการขนส่ง ที่มาจากตัวรถเอง

ซึ่งเมื่อจัดการให้โปรแกรมทั้ง 3 ทำงานร่วมกัน ทำให้ระบบบริหารจัดการขนส่งของ จีพีเอสไอแอม มีความสมบูรณ์ และสามารถนำไปเพิ่มประสิทธิภาพการขนส่ง ได้กับทุกประเภทของธุรกิจ

image
โปรแกรมซ่อมบำรุงชิ้นส่วน (MAINTENANCE)

สำหรับการบำรุงรักษาชิ้นส่วนตัวรถต่างๆ หากให้ทางศูนย์บริการเป็นผู้ดูแลทั้งหมด บางครั้งก็จะเปลี่ยนอะไหล่บางตัวให้ ทั้งที่ยังไม่ถึงระยะเวลา ทำให้เสียค่าใช้จ่ายสูงเกินจริง หรือจะดึงมาดูแลเอง ก็ประสบปัญหา ไม่สามารถจำรายการอะไหล่ได้ทุกชิ้น ว่าถึงเวลาเปลี่ยนหรือยัง
 
ดังนั้น โปรแกรมซ่อมบำรุงชิ้นส่วนตัวรถ (Maintenance) จากจีพีเอสไอแอม จึงออกแบบมาเพื่อคอยแจ้งเตือนผู้ใช้ ให้ทราบถึงชิ้นส่วนต่างๆของตัวรถ ที่จำเป็นต้องได้รับการเปลี่ยน ซึ่งสามารถตรวจสอบการใช้งาน ได้หลายลักษณะ เช่น แจ้งเตือนตามระยะทางการวิ่ง เช่นยางรถ แจ้งเตือนตามช่วงเวลา เช่นต่อทะเบียน ประกัน หรือแจ้งเตือนตามชั่วโมงการทำงาน เช่นน้ำมันเครื่อง สายพาน เครื่องยนต์ ซึ่งเมื่อถึงกำหนดเปลี่ยน ตัวโปรแกรมสามารถแจ้งเตือน ผ่านหน้าจอโปรแกรม, Line, Email หรือ SMS ได้

image
โปรแกรมจัดตารางการเดินรถ (TMS)

การจัดตารางเดินรถในแต่ละวัน สำหรับกิจการที่รถหลายคัน หรือมีสินค้าที่ต้องรับ-ส่ง หลายจุด อาจเป็นปัญหาไม่มากก็น้อย ทั้งการรับออเดอร์ จัดตารางรถ เส้นทางเดินรถ จ่ายงานคนขับ ตามงานเมื่อเดินทางถึงแต่ละจุด แถมท้ายด้วยการสรุปรายงานในแต่ละวัน และค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น สำหรับกิจการขนาดกลางหรือเล็ก การพัฒนาระบบขึ้นใช้เอง อาจใช้เวลานาน และไม่คุ้มกับค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น

ทางจีพีเอสไอแอม จึงได้พัฒนาโปรแกรมจัดตารางการเดินรถขึ้น โดยตัวระบบจะทำหน้าที่ช่วยเหลือผู้ใช้ ให้สามารถจัดตารางการเดินรถในแต่ละวัน ได้อย่างสะดวกรวดเร็ว ซึ่งเราได้นำระบบติดตามรถ (GPS Tracking) เข้ามาทำงานร่วมกับการจัดตารางเดินรถ ทำให้ประสิทธิภาพสูงสุด แตกต่างกับ โปรแกรมจัดตารางการเดินรถทั่วไป โดยความสามารหลักๆ ของโปรแกรมจัดตารางการเดินรถ จะประกอบด้วย

สามารถดูตารางเดินรถทุกคัน และเพิ่ม Job ใหม่ๆ ให้กับรถคันที่อยู่ใกล้ หรือเหมาะสมที่สุดได้
สรุปตาราง สถานที่ในแต่ละวัน พร้อมระบุเส้นทางที่ให้ใช้ กับคนขับได้
ผู้ส่ง และผู้รับปลายทาง สามารถตรวจสอบตำแหน่งของสินค้าได้แบบ realtime
ระบบแจ้งเตือนต้นทาง หรือปลายทาง ผ่าน Email หรือ SMS เมื่อรถออกเดินทาง หรือถึงจุดหมาย
รายงานสรุประยะทางการวิ่ง เส้นทาง เวลา อย่างละเอียดในแต่ละวัน
คำนวณค่าใช้จ่าย เช่นน้ำมัน ค่าจ้างในแต่ละวัน โดยวัดจากชั่วโมงการทำงาน หรือระยะทางการวิ่ง
เลือกเส้นทางการวิ่งที่เหมาะกับการวิ่งแต่ละครั้ง
ระบบแจ้งเตือนเมื่อรถจอดในจุดที่ไม่ได้กำหนด
image
image
image