เกี่ยวกับเรา

จีพีเอสไอแอม เริ่มขึ้นในปี 2549 จากการเป็นผู้นำเข้าและจำหน่ายอุปกรณ์ นำทางรถยนต์ (GPS Navigator) ต่อมาได้ขยายการนำเข้าสินค้า อุปกรณ์ติดตามรถยนต์ (GPS Tracking Systems) โดยได้ออกแบบระบบ Tracking Systems ขึ้นเป็นของตนเองและได้พัฒนา ระบบบำรุงรักษาชิ้นส่วนรถ (Maintenance) และระบบจัดการขนส่ง (TMS) เพื่อให้เกิดระบบบริหารจัดการขนส่ง ( Fleet Management Systems) ที่ดีที่สุดขึ้นมา


ทางจีพีเอสไอแอม ได้ทำการพัฒนาระบบมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้รองรับกับความต้องการของผู้ใช้ และสนองตอบกับรูปแบบธุรกิจใหม่ๆที่เกิดขึ้น โดยใช้ปรแกรมเมอร์และทีมงานกว่า 20ชีวิต คอยดูแลการทำงาน เพื่อให้การพัฒนา เป็นไปอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการมีทีมช่างติดตั้งจากส่วนกลาง เดินทางติดตั้งให้ถึงสถานที่ ทั่วประเทศ เพื่อควบคุมคุณภาพการติดตั้งให้เป็นไปตามมาตราฐานที่กำหนดไว้

เป้าหมายของเรา

เป็นผู้นำในการให้บริการระบบติดตามรถยนต์ และการบริหาร จัดการขนส่ง ครบวงจร สร้างสรรค์แนวทาง ในการนำเอาเทคโนโลยี ช่วยเสริมประสิทธิภาพการขนส่ง เพื่อคุณภาพในการบริหารจัดการ ของภาคธุรกิจ โดยมุ่งเน้นที่การพัฒนาแกนหลักสำคัญ 3 ข้อ ของธุรกิจ GPS Tracking คือ

คุณภาพของอุปกรณ์ติดตาม

พัฒนา GPS Tracker ที่ทันสมัย คุณภาพสูง มีFunction และการทำงาน ที่ตอบรับกับความต้องการ ของทุกธุรกิจ มาใช้งาน

โปรแกรม Fleet Management

นำเอาระบบ GPS Tracking, Maintenance และ TMS มาพัฒนาเข้าด้วยกัน เพื่อให้เกิดระบบ Fleet management ที่มีประสิทธิภาพสูงสุด

คุณภาพการบริการ

ควบคุมคุณภาพการบริการและ ขยายให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ รวมถึงเพิ่มความรวดเร็ว และขยายเวลาการทำงาน ให้สามารถติดต่อได้ทุกช่วงเวลา