side-area-logo

พร้อมติดตั้ง GPS รถทัวร์ รถตู้ และ Taxi

เครื่องรุ่น ID5 (3G) ของทางจีพีเอสไอแอม ได้รับอนุญาตให้ติดตั้งกับ รถโดยสารสาธารณะ รวมถึง รถทัวร์ รถตู้ และ Taxi แล้ว ผู้ที่สนใจสามารถติดต่อทางเรา เพื่อนัดติดตั้งได้ทันที