เปิดการใช้งานการจัดตารางการเดินรถ อย่างเต็มรูปแบบ

เปิดการใช้งานระบบจัดการขนส่งกับผู้ใช้ทุกท่าน สามารถเข้าดูวิธีการใช้งานได้ในหัวข้อช่วยเหลือ หลังจาก login เข้าระบบ ตัวระบบจะอุนญาตให้ผู้ใช้สามารถตัดตารางการเดินรถ ดูสรุปรายงานการวิ่งอย่างละเอียด พร้อมเปรียบเทียบเส้นทางการวิ่งจริง