เปิดตัวเครื่อง GPS Tracker รุ่น ID5 รองรับระบบ 3G เครื่องแรกในไทย

เครื่อง ID5 รุ่นใหม่ล่าสุด รองรับคลื่นความถี่ 3G 2100Mhz เป็นเครื่องแรกในประเทศไทย เพื่อให้รองรับกับผู้ใช้บริการมือถือ ที่เริ่มให้บริการบนความถี่ใหม่นี้ และทำให้ตัวเครื่องสามารถส่งข้อมูลได้อย่างต่อเนื่อง จากความถี่ที่ครอบคลุมพื้นที่ ที่มากกว่าระบบ 2G ธรรมดา