เปิดใช้ระบบแจ้งเตือนการซ่อมบำรุง เต็มรูปแบบ

ระบบแจ้งเตือนการซ่อมบำรุงตัวรถ เปิดใช้งานอย่างเต็มรูปแบบ ผู้ใช้สามารถตั้งค่าให้แจ้งเตือน เพื่อเปลี่ยนชิ้นส่วน อะไหล่ต่างๆ ตามระยะทางการวิ่ง ระยะทางการใช้งาน หรือระยะเวลาใช้งานได้