เพิ่ม Applications บน iOS และ Android

ผู้ใช้ระบบผ่าน Smart Phone สามารถเข้า download application ที่ชื่อ GPSiam บน App Store ของ iOS หรือ Google Play ของ Android ได้ เมื่อลงแล้ว จะสามารถเข้าระบบผ่าน icon ได้อย่างรวดเร็ว