เพิ่ม function แจ้งเตือนเมื่อรถจอดนอก POI เกินเวลาที่กำหนด

สำหรับเจ้าของรถขนส่งสินค้าที่มีมูลค่าสูง ได้ขอให้เพิ่มfunctionนี้เข้ามา ทางGPSiam จึงได้เพิ่มความสามารถในการแจ้งเตือน เมื่อรถหยุดนอกจุดที่กำหนด (POI) เกินเวลาที่กำหนด ระบบจะส่งแจ้งเตือนไปยังเจ้าของทันที