ได้รับใบอนุญาตจากกรมขนส่ง

ได้รับอนุญาตจากกรมขนส่ง ให้เป็นหนึ่งในผู้ให้บริการระบบ GPS ติดตามรถ สำหรับรถบรรทุกวัตถุอันตราย (รถขนน้ำมัน)