side-area-logo

Updata แผนที่ให้เป็นแบบความละเอียดสูง (High-Defination)

จีพีเอสไอแอม ได้ทำการปรับปรุงแผนที่ โดย upgrade ให้เป็นแบบความละเอียดสูง (High-Defination) เป็นบริษัทจีพีเอสแห่งแรกในไทย ผู้ใช้งานสามารถเข้าทดสอบ โดยเปิดระบบติดตามของเราผ่าน smart phone หรือ tablet จะเห็นรายละเอียดเส้นถนน ชัดเจนกว่ารุ่นก่อนหน้ามาก