Update program การเข้าดูผ่านมือถือเป็น Version2

ปรับปรุงระบบเมื่อใช้งานผ่านมือถือเป็น Version.2 ให้ทำงานได้รวดเร็ว ใช้งานง่ายขึ้น และสามารถแสดงผล ได้อย่างถูกต้องบนหน้าจอมือถือ และTabletทุกขนาด